Share2Start

Share2Start

Ondernemers realiseren geld én kennis via Share2start.com

Het platform voor duurzame innovaties

Op het open innovatie platform Share2start.com komt de crowd bij elkaar om ideeën, geld enkennis uit te wisselen. Een combinatie van ‘crowdsourcing’ en ‘crowdfunding’; van idee naar onderneming op één platform. Share2start biedt ruimte voor ideeën en ondernemingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en het nieuwe werken. Iedereen kan op Share2start een idee aandragen. Maar iedereen kan ook een sharer zijn en al vanaf 25 euro investeren in een idee. Het platform fungeert dus als gateway naar
succesvol en innovatief ondernemerschap. En biedt een interessante investeringsmogelijkheid met kansen op hoog rendement.

Ondernemen; kennis + ondersteuning + financiering

Share2start helpt ondernemers – innovators – in drie fases (kennis, ontwikkelen, realiseren) met het realiseren van hun ideeën. Deze drie fases maken Share2start uniek. Want het gaat niet alleen om het uitwisselen van geld, maar ook om het uitwisselen van kennis én ervaring. Zo biedt Share2start de innovators toegang tot een uitgebreid kennis- en partnernetwerk. Bovendien verzorgt ze de hele juridische afhandeling die nodig
is om het idee om te zetten in een commerciële onderneming. Omdat de investeringen
die via Share2start.com worden behaald risicodragend zijn, zal het aantrekken van eventuele aanvullende financieringen kansrijker zijn.

Investeren; simpel + slim + safe

Investeren in een project is simpel. In drie stappen worden investeerders  – sharers
mede-eigenaar van een innovatieve onderneming. Ze ontvangen participaties en
profiteren zo van de toekomstige waardestijging. Omdat Share2start gebruik maakt van een uitgekiende constructie, zal een relatief groter deel van de verkoopwaarde na circa vijf jaar toekomen aan de participatie houders. Investeren gebeurt natuurlijk alleen als zeker is dat het geld zorgvuldig wordt behandeld. Daarom heeft Share2start de nodige maatregelen genomen om te zorgen dat de sharers safe kunnen investeren.

Oprichters

Share2start is opgericht door Jan Bouw en Sjoerd van de Meerendonk. Jan en Sjoerd hebben jarenlange ervaringen bij diverse banken en financiële instellingen. Ze weten dus precies wat er speelt bij innovatieve ondernemers en waar zij tegen aan lopen en mee te maken hebben. Eén ding werd ze meer dan duidelijk; innovatieve ondernemers hebben de behoefte aan eenvoudige toegang tot geld én kennis. Daarnaast kunnen en willen deze
ondernemers snel, transparant en samen werken. Share2start biedt de oplossing; een platform waar ervaring, kennis én geld samenkomen bij de creatieve ideeën van innovatieve ondernemers. Ontstaan uit de gedrevenheid om vernieuwing te stimuleren, het vertrouwen in de creatieve kracht van mensen en de overtuiging dat samenwerken en delen leidt tot succes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>