Disclaimer

Ondanks alle zorgvuldigheid bij de ontwikkeling en het onderhoud van deze website bestaat altijd de mogeljikheid dat opgenomen informatie onjuist is of achterhaald is geworden. Stouten Financial Advisory wijst dan ook iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van enige actie ondernomen op basis van de informatie opgenomen in deze website, door enige partij, uitdrukkelijk van de hand.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar externe bronnen van informatie welke zijn opgesteld en onderhouden door derden. Stouten Financial Advisory is niet verantwoordelijk voor de juistheid of enige ander aspect van deze informatie.

De (intellectuele) eigendomsrechten van deze website zijn exclusief voorbehouden aan Stouten Financial Advisory of indien van toepassing haar partners. Onder uitzondering van toepasselijke wettelijke bepalingen hieromtrent is het niet toegestaan enig onderdeel van deze website te vermenigvuldigen of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Stouten Financial Advisory.

Comments are closed.