Strategisch balansmanagement

Voor een optimaal rendement, risicobeheersing, de concurrentiepositie en de waarborging van de continuïteit is het managen van de balans steeds belangrijker.  Voor bedrijven is het essentieel dat optimaal gebruik wordt gemaakt van een juiste mix van financierings- en risicobeheersings-instrumenten.

Hierbij spelen vragen als:

  • Is er een juiste verhouding tussen langlopende en kortlopende instrumenten (de traditionele herkomst en besteding van middelen)?
  • Hoe verhouden de balansratio’s zich tot die van de concurrentie?
  • Kan het werkkapitaal efficiënter worden ingezet?
  • Wat zijn de niet direct in de balans zichtbare risico’s, zijn deze voldoende in kaart gebracht en is nagedacht hoe hiermee wordt omgegaan?

Stouten Financial Advisory helpt bedrijven met de optimalisatie van de balans en het risico management. Basis hiervoor is een gedegen analyse van de balans en de bedrijfsrisico’s. Op basis hiervan wordt besproken of verbeteringen mogelijk en (uiteraard) wenselijk zijn. Tevens wordt ondersteuning geboden bij de implementatie van deze verbeterpunten.

Een balans en risicoprofiel van een bedrijf is vaak een complex geheel. Stouten Financial Advisory maakt dan ook gebruik van een breed netwerk aan vak- en productspecialisten bijvoorbeeld op het gebied van werkkapitaal, (krediet)verzekeringen en treasury. Wij treden hierbij op als regisseur en niet als productleverancier.

Comments are closed.