Financieringsadvies

Stouten Financial Advisory biedt bedrijven onafhankelijk advies op het gebied van de bedrijfsfinanciering. We gaan hierbij op zoek naar de optimale financieringsstuctuur voor het bedrijf en ondersteunen bij de realisatie hiervan. Kernbegrippen zijn flexibiliteit, aansluiting bij de (groei)strategie van het bedrijf, gewenste verhouding eigen/vreemd vermogen financiering en financieringsvoorwaarden.

Stouten Financial Advisory ondersteunt onder andere bij:

  • Volledige (her)financiering of marktcheck
  • Financiering van werkkapitaal en vast actief
  • Financiering van acquisities, strategische investeringen, MBO’s
  • Het aantrekken van risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde leningen of eigen vermogen

Wij bieden hierbij ondersteuning voor het gehele trajact (regierol). U kunt ook kiezen voor deelondersteuning, bijvoorbeeld als sparring-partner, bij het opstellen van een toegesneden financieringsaanvraag of voor ondersteuning bij de onderhandelingen met potentiële financiers.

Comments are closed.